*Boven de €30 gratis verzending binnen Nederland.

Definities

1. In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de betekenissen die hieronder worden vermeld:

Algemene voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden.

Bestelling: orders van de producten via de website.

Orderbevestiging: de e-mail die door P&G Bracelets aan u is verzonden met de aanvaarding van uw bestelling op het moment dat de producten worden verzonden.

Contract: het contract voor de aankoop van producten tussen u en P&G Bracelets.

U/ Uw: de klant die via de website een contract aangaat.

Website: de website www.pgbracelets.nl

Producten: de producten die P&G Bracelets verkoopt via de website.

2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u producten koopt via de website en deze producten worden geleverd. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst. Wanneer u een bestelling via de website verzendt, bevestigt u uw onvoorwaardelijke acceptatie van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden, samen met de bestelling en de orderbevestiging vormen het contract tussen u en P&G Bracelets voor de levering van producten. Wijzigingen in het contract zijn alleen geldig als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen (dit kan ook per e-mail zijn).

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is beschikbaar op de website. Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, de producten of uw bestelling, neem dan contact met ons op via e-mail naar info@pgbracelets.nl

3. Productinformatie

P&G Bracelets levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie over producten op de website volledig accuraat is. Echter, P&G Bracelets garandeert niet dat er geen fouten in de beschrijving en/ of prijzen van de producten zijn.

P&G Bracelets levert alle redelijke inspanningen om de eigenschappen van producten nauwkeurig weer te geven, inclusief de werkelijke kleuren. Het kan zijn dat kleuren afwijken, dit is mogelijk vanwege uw computersysteem of instellingen. Omdat P&G Bracelets met de hand gemaakt zijn kan P&G Bracelets niet garanderen dat het geleverde product volledig overeenkomt met het product dat wordt weergegeven op de website.

P&G Bracelets behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de informatie over producten (inclusief informatie over prijzen, beschrijving en beschikbaarheid) die op de website wordt weergegeven, te wijzigen. Wijzigingen in prijs, beschikbaarheid of beschrijving van producten hebben echter geen invloed op reeds verzonden en geaccepteerde orders.

Het voorgaande heeft geen invloed op uw wettelijke rechten met betrekking tot verkeerd beschreven producten.

4.Bestellingen plaatsen

Door een bestelling op de website te plaatsen, bevestigt u dat u wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan en dat de informatie die u verstrekt bij het plaatsen van een bestelling waar, nauwkeurig, actueel en volledig is. Om een bestelling te plaatsen, selecteert u de producten op de website, plaatst u de producten in het winkelwagentje, selecteert u de verzendwijze van uw voorkeur en betaalt u voor de producten. P&G Bracelets accepteert geen bestellingen geplaatst op een andere manier dan hierboven beschreven.

Door een bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod om de producten die u hebt geselecteerd te kopen.

Bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en acceptatie door P&G Bracelets. P&G Bracelets kan, op elk moment en naar eigen goeddunken, weigeren om uw Bestelling te accepteren, inclusief maar niet beperkt tot de gevallen waarin:

U onjuiste informatie verstrekt;

De website bevat een fout met betrekking tot de producten die u hebt besteld (bijvoorbeeld een fout met betrekking tot de prijs of beschrijving van de producten);

De producten die u hebt besteld, zijn niet langer beschikbaar via de Website;

P&G Bracelets vermoedt dat u jonger bent dan 18 jaar.

P&G Bracelets is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor het verwijderen van producten van de website, het verwijderen of bewerken van materiaal of inhoud op de website, het weigeren om een bestelling te verwerken of het opschorten van een transactie nadat deze is afgehandeld.

Als P&G Bracelets uw bestelling niet kan accepteren of verwerken, zal P&G Bracelets zo spoedig mogelijk per e-mail contact met u opnemen. Als P&G Bracelets uw bestelling niet kan accepteren of verwerken omdat de producten niet langer beschikbaar zijn, of vanwege een fout in de prijs en/ of andere informatie over de producten waarvoor de bestelling is geplaatst, zal P&G Bracelets u via e -mail. In dat geval zal P&G Bracelets de bestelling van die producten annuleren en wordt het bedrag dat u voor die producten hebt betaald terugbetaald.

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een geautomatiseerde e-mail ter bevestiging van ontvangst van uw bestelling.

Deze e-mail bevat de relevante details van uw bestelling. Deze e-mail vormt nog geen acceptatie van de bestelling.

De bestelling wordt geaccepteerd en het contract wordt alleen gesloten als P&G Bracelets de producten verzendt.

Op dat moment ontvangt u een orderbevestiging waarin u wordt geïnformeerd dat de bestelde producten zijn verzonden.

Bestellingen kunnen door u op elk moment worden geannuleerd voordat ze door P&G Bracelets worden geaccepteerd.

Als u uw bestelling wilt annuleren, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website of per e-mail naar info@pgbracelets.nl.onder vermelding van het ordernummer.

In geval van annulering, zal P&G Bracelets de kosten van de producten die zijn opgenomen in de geannuleerde bestelling, terugbetalen.

P&G Bracelets accepteert geen annuleringen die op een andere manier zijn gedaan dan hierboven vermeld.

Zodra uw bestelling is geaccepteerd, kunt u uw herroepingsrecht alleen uitoefenen volgens de procedure onder clausule 9 van deze Algemene voorwaarden.


5. Niet beschikbare producten

P&G Bracelets levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie over de producten die op de website wordt weergegeven altijd accuraat is. Wanneer u een bestelling plaatst, kunnen bepaalde producten helaas niet op voorraad zijn. Als P&G Bracelets niet binnen 14 dagen na de datum van uw bestelling de bestelde producten kan leveren, zal P&G Bracelets de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren en u de betaling voor de producten in de geannuleerde bestelling terugbetalen. Uw wettelijke rechten met betrekking tot de levering van defecte producten blijven onveranderd.

6.Prijzen

De prijzen van de producten worden aangegeven op de website en worden bevestigd in de geautomatiseerde e-mail die u ontvangt zodra u uw bestelling hebt geplaatst. Alle prijzen zijn in Euro en inclusief btw. Bezorgkosten kunnen van toepassing zijn op de bestelling zoals aangegeven op de website op het moment dat u uw bestelling indient. Bezorgkosten zijn afhankelijk van de bestelling, de plaats van levering en de gewenste verzendmethode.

 7. Betaling

P&G Bracelets accepteert betalingen via, iDeal.

8.Levering

Bestelling van producten via de website kan in Nederland worden geleverd. De levering zal worden gedaan door PostNL. De plaats van levering is het afleveradres dat u in de bestelling hebt opgegeven. P&G Bracelets levert alle redelijke inspanningen om de producten te leveren binnen de op de website aangegeven levertijd, maar P&G Bracelets kan deze levertijd niet garanderen. P&G Bracelets is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die u lijdt door vertragingen bij de aflevering. De eigendom van en het risico van verlies van de producten gaan over op u bij aflevering. P&G Bracelets stuurt de producten naar u op het afleveradres dat op uw bestellingbevestiging staat vermeld. Documenten worden echter alleen per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij het maken van de bestelling.

9.Intrekking

Als u de bestelde producten hebt ontvangen en niet tevreden bent met een van deze producten of als u van gedachten bent veranderd nadat u de bestellingbevestiging hebt ontvangen, kunt u uw recht op intrekking uitoefenen zonder kosten en zonder opgaaf van reden en binnen 14 (veertien) kalenderdagen na levering van de producten, op voorwaarde dat u de producten aan P&G Bracelets retourneert volgens de procedure aangegeven in paragraaf 11. Houd er rekening mee dat terwijl de producten in uw bezit blijven, u verplicht bent ervoor te zorgen dat de producten bewaard, veilig en in goede staat. Uw betaling wordt zo snel mogelijk terugbetaald en niet later dan dertig dagen na ontvangst door P&G Bracelets van de geretourneerde producten.

10.Garantie

P&G Bracelets biedt drie maanden garantie op de producten. In het geval dat een product defect is, kunt u uw recht op garantie uitoefenen door ons per e-mail op de hoogte te stellen en het defecte product aan P&G Bracelets te retourneren volgens de procedure aangegeven in paragraaf 11. Als P&G Bracelets constateert dat het product inderdaad defect is, het defecte product zal worden gerepareerd of vervangen.

11.Retouren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@pgbracelets.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

12.Aansprakelijkheid

De producten zijn uitsluitend gemaakt om te dragen als een armband om de pols en alleen voor fashiondoeleinden. De producten zijn niet gemaakt voor enig ander gebruik of doel dan ook. De producten bevatten kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken en zijn daarom niet geschikt voor kinderen jonger dan zes jaar (6). P&G Bracelets is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het (oneigenlijke) gebruik van de producten, inclusief maar niet beperkt tot schade door lichamelijk letsel. P&G Bracelets is, behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid, op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit onjuistheid en/ of onvolledigheid en/ of onrechtmatigheid van de inhoud van de website, het (onjuiste) gebruik van de Website en de het verstrekken van onnauwkeurige gegevens. Schade die naar uw mening het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van P&G Bracelets, zal zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de schade schriftelijk aan P&G Bracelets worden gemeld. Schade die niet zo snel mogelijk aan P&G Bracelets wordt gemeld, kan niet worden gecompenseerd, tenzij u overtuigend kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om de schade eerder te melden. Indien ondanks de bepalingen in deze paragraaf op enig moment een aansprakelijkheid van P&G Bracelets ontstaat, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door P&G Bracelets in rekening gebrachte factuur. Elke aanspraak op schadevergoeding verjaart een jaar na de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. Niets in deze Algemene voorwaarden beïnvloedt uw wettelijke rechten als consument en uw recht op garantie.

13. Klachten

et kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@pgbracelets.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

14.Verwerking van persoonsgegevens

Door uw bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat P&G Bracelets de door u verstrekte gegevens bij het plaatsen van de bestelling op de website bewaart, verwerkt en gebruikt voor het proces van de bestelling.

15.Intellectuele eigendomsrechten

Het merk P&G Bracelets en alle handelsmerken, of ze nu figuratief zijn of niet, en alle andere merken, illustraties, afbeeldingen en logo’s die op haar producten, accessoires of verpakkingen voorkomen, of ze nu geregistreerd zijn of niet, zijn en blijven het exclusieve eigendom van P&G Bracelets. Het is ten strengste verboden om bedoelde handelsmerken, afbeeldingen, afbeeldingen en logo’s te reproduceren, hetzij volledig, gedeeltelijk of gewijzigd, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van P&G Bracelets, op welke manier dan ook. Overtreding van dit verbod kan worden vervolgd.

16.Omstandigheden buiten de controle van P&G Bracelets

P&G Bracelets levert alle redelijke inspanningen om zijn verplichtingen onder deze algemene voorwaarden na te komen. P&G Bracelets kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of niet-uitvoering als dergelijke vertraging of falen wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten haar redelijke controle, inclusief, zonder beperking, natuurramp, explosie, overstroming, brand of ongeval, oorlog of burgerlijke onlusten , staking, industriële actie of werkonderbreking, elke vorm van overheidsinterventie, een handeling of nalatigheid van een derde partij, falen van zijn leverancier (s), het nalaten door u om ons een correct afleveradres te geven of ons op de hoogte te stellen van elke adreswijziging, of een verzuim van u om de betaling te beïnvloeden. P&G Bracelets zal u informeren over dergelijke onvoorziene gebeurtenissen zo snel mogelijk na het optreden en zij zal haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is uitvoeren.

17.Doorverkoop van producten

De producten worden alleen verspreid via de website P&G Bracelets. U mag uzelf niet verkeerd voorstellen als geautoriseerde wederverkopers of als gekwalificeerd om de producten door te verkopen. P&G Bracelets behoudt zich het recht voor om de acceptatie van uw bestelling te weigeren als zij vermoedt dat u van plan bent haar producten door te verkopen.

18. te goeden cadeaubon.

Eventuele tegoeden van cadeau bonnen worden niet uitbetaald maar blijven als te goed staan.

19. Verzending.

Verzending binnen Nederland vanaf 30 euro gratis.

Back to Top
Product is toegevoegd aan uw winkelmand